Nejste „kovaní“ v češtině?

Je pro vás český pravopis španělskou vesnicí?
Máte problémy s formulací svých myšlenek?

Nabízím řešení:

Provedu pravopisné či stylistické korektury vaší seminární práce, bakalářské práce nebo diplomové práce za příznivou cenu a v krátkém čase.

S mou pomocí docílíte, že:

Vaše práce bude bez gramatických chyb.
Vaše práce bude bez stylistických chyb.
Vaše práce bude prostě perfektní.

Nabízené služby

Nabízím dva typy korektury:

Pravopisná korektura – zkontroluji text z hlediska pravopisných pravidel, opravím překlepy, tvary slov podle gramatiky a také interpunkci. Stylistika, výstavba textu a vět zůstává zcela zachována.

Kompletní korektura – k pravopisné korektuře přidám korekturu stylistickou. Tzn. že nejen zkontroluji text z hlediska mluvnických pravidel, ale upravím také výběr vhodných slov, opakování slov, pádů či zájmen, zkontroluji plynulou stavbu vět a logickou posloupnost. Upravím délku vět a slovosled. Případně upozorním na věcnou chybu.

Dodací termíny

Korekturu textu provedu rychle. Text o délce
do 20 stran opravím během dvou dnů,
do 50 stran během pěti dnů,
do 100 stran během osmi dnů,
nad 100 stran od deseti dnů.

V případě zájmu provedu expres korekturu za příplatek:
do 20 stran do druhého dne,
do 50 stran do tří dnů,
do 100 stran do pěti dnů,
nad 100 stran od sedmi dnů.

Ceník

Základní sazba:
Při pravopisné korektuře 40 Kč za jednu normostranu, při kompletní korektuře 50 Kč za jednu normostranu, pokud je text dodán ve Wordu (formát .doc nebo .docx).

Při korektuře textu ve formátu .pdf je sazba 45 Kč při pravopisné korektuře a 55 Kč u kompletní korektury.

Možné též opravy v PowerPointu. Nezobrazují se návrhy, ale až konečné změny. Cena není počítána podle normostran, ale podle času – 1 hodina = 250 Kč.

Následná korektura (již opravený text po nalití do pdf) 25 Kč.

Expresní sazba:
Příplatek 20 % z celkové ceny.

Sazba pro cizince píšící česky:
Příplatek 15 % z celkové ceny.

Studentské práce:
Sleva 10 % z celkové ceny.

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer). Počet normostran pro stanovení ceny je vypočítán zcela přesně, na dvě desetinná místa.

Každý text projde dvojím čtením.

O korektorce

Mgr. Alena Rambousková,

absolventka pedagogické fakulty, obor český jazyk a občanská nauka, absolventka různých kurzů a školení v oboru – např. čtením a psaním ke kritickému myšlení

Dlouholetá pedagogická praxe v těchto předmětech na základní i střední škole (tzn. opravy stovek slohových a desítek maturitních prací).

V současné době již nejsem v aktivní službě, tedy mám dostatek času věnovat korektuře vaší práce dostatečnou pozornost.

Reference

  • Jazykové korektury právnických textů pro odborné nakladatelství Verlag Dashöfer.
  • Jazykové korektury pro Bc. A. Süčovou, soudního tlumočníka pro polský jazyk.
  • Jazykové korektury pro festival Jeden svět a pro Jeden svět na školách (organizace Člověk v tísni).
  • Jazykové korektury textů, letáků a plakátů pro Praha 14 kulturní a KD Kyje.
  • Jazykové korektury příloh festivalu Jeden svět v časopisu Respekt.
  • Jazykové korektury pro IPSC Univerzity Karlovy.
  • Jazykové korektury knižních publikací.
  • Jazykové korektury studentských prací.
  • Jazykové korektury prací studentů nečeského původu.
  • Jazykové korektury obsahu webových stránek.

Kontakt

Dotazy a objednávky korektury pište na moji emailovou adresu levnekorektury@seznam.cz

Nebo použijte kontaktní formulář

E-mail
Text poptávky
Příloha